Dopravní značení není pouze pro veřejné komunikace. Využijete jej také na firemním pozemku

Tipy & rady

Dopravní značky jsou samozřejmě naprosto zásadním prvkem běžného provozu na pozemních komunikacích. Poprvé se s nimi setkáte už v autoškole a dále nás provázejí vlastně celý život. Jsou důležité proto, aby v husté dopravě nevznikl chaos. Toto vše asi není potřeba příliš rozvádět. Značky však nejsou umísťovány pouze na veřejné komunikace, ale využívají je také třeba firmy, a to jak ve svých uzavřených objektech, tak třeba na veřejně dostupném parkovišti.

Jaké druhy dopravního značení rozlišujeme?

Pokud potřebujete na těchto místech vytvořit systém značení, je potřeba k tomu přizvat specializovanou firmu. V podstatě nemáte jinou možnost, protože jedině tyto firmy jsou schopny zajistit instalaci značek a značení přesně dle platných právních předpisů. Toto je samozřejmě velmi důležité splnit. Dopravní značení totiž musí být jednoznačné, a tak podléhá přísným kritériím. Obecně můžeme říci, že nejčastěji se setkáváme s podobou značení, kterou představuje:

  • Svislé značení
  • Vodorovné značení

V případě svislého značení se jedná o klasickou dopravní značku, v případě vodorovného značení se potom jedná o čáry a symboly na silnici. Mezi důležité prvky, a to zejména také na již zmiňovaných parkovištích, mohou patřit také parkovací zábrany nebo zpomalovací retardéry. Tyto mechanické překážky ve vozovce je potřeba v některých případech také nainstalovat.

Potřebujete dopravní značky jen dočasně?

Pokud jsme hovořili o specializovaných firmách, které zajišťují instalaci dopravního značení, tak ty zajišťují také jeho údržbu. Kromě toho schopny nabídnout také pronájem dopravního značení. To se hodí v těch případech, pokud potřebujete značky umístit pouze dočasně. V takovém případě se jedná o přenosné značky, které se hodí typicky např. na stavbách. V těchto situacích značení samozřejmě nevydrží dlouhou dobu, případně je potřeba jej dle momentální situace upravovat.